Сајт http://raum.etf.rs/ је посвећен практикуму из Рачунарских Алата у Математици који се одржава у петом семестру одсека Рачунарска техника и информатика (IR3PRM, 13Е083ПРМ), као и у трећем семестру осталих одсека (13Е082РПМ3, OF2PRM, OS2PRM, OG2PRM). Практикум се превасходно бави применама CAS - Computer Algebra Systems.

Практикум омогућава студентима да после стеченог основног математичког знања у оквиру предмета Математика 1 и 2, слушају курс на коме ће научити како да користе CAS пакете MuPAD/Maple који су имплементирани у Symbolic toolbox Matlab-a. Поред тога студенти ће се упознати са коришћењем програма LaTeX за математичку обраду текста, као и са свременим бесплатним програмима за нумеричка и симболичка израчунавања. Са студентима треће године године, одсека Рачунарска техника и информатика, рачунарски ће се разматрати изабране теме које су блиске математичким предметима које су имали на претходним годинама. Такође студенти ће моћи, по договору, да бирају и разне друге теме које се реализују кроз рачунарске алате у математици. Са студентима друге године на практикуму ће се разматрати теме из градива предмета Математика 3 са циљем да се олакша студентима праћење градива предмета Математика 3.

Практикум из рачунарских алата у математици (13Е083ПРМ) воде др Бранко Малешевић, др Тамара Коледин и др Ивана Јововић. Часови у школској 2018/2019. години се држе сваког уторка 14:00-16:00 (сала 310).

Рачунарски практикум из математике 3 (13Е082РПМ3) воде др Бранко Малешевић, др Наташа Ћировић и др Милица Саватовић. Термин часова у школској 2018/2019. години ће се накнадно установити у договору са студентима који изаберу овај практикум.